Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem/Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

Politikas rezultatīvais rādītājs

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2014)

Plānotā vērtība (2017)

Potenciāli zaudētie mūža gadi uz 100 000 iedzīvotājiem līdz 64 gadu vecumam (gadi)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

5 789

5 600

 

 

2015.gads (izpilde)

2016.gada     plāns

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

137 357 907

138 213 231

141 460 198

135 702 335

135 702 335

-

-

-

-

-

33.03.00 Kompensējamo medika­mentu un materiālu apmaksāšana

121 465 071

124 787 167

128 041 249

122 283 386

122 283 386

-

-

-

-

-

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

10 902 760

11 435 988

11 428 873

11 428 873

11 428 873

-

-

-

-

-

33.12.00 Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem

1 990 076

1 990 076

1 990 076

1 990 076

1 990 076

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

3 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Aptieku pakalpojumu sniedzēji ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu (skaits)

270

258

258

258

258

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

140

160

165

170

175

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

647 911

683 880

 

674 086

687 568

701 319

Kvalitātes rādītājs

Farmakovigilances ziņojumi (skaits)

314

330

350

380

420