Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem /Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam2

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

Potenciāli zaudētie mūža gadi1

 

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

80 531

(2018)

75 023

(2023)

Valdības rīcības plāns

139., 149.

Piezīmes.
1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs.
2Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

200 664 027

191 690 664

193 333 502

186 838 278

186 534 236

-

-

-

-

-

33.03.00 Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana

179 789 719

167 530 684

169 707 132

 

163 211 908

162 907 866

-

-

-

-

-

33.04.00 Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde

14 066 401

17 114 167

16 688 436

16 688 436

16 688 436

-

-

-

-

-

33.12.00 Reto slimību ārstēšana

6 807 907

7 045 813

6 937 934

6 937 934

6 937 934

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Aptieku pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem noslēgti līgumi par kompensējamo medikamentu izsniegšanu (skaits)

180

200

190

190

190

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauti jauni patentbrīvie (generic) medikamenti (skaits)

96

110

110

110

110

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

732 884

752 072

769 676

769 676

769 676

Kvalitātes rādītājs

Farmakovigilances ziņojumi (skaits)

543

600

500

500

500