Politikas mērķis: nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā. Atbalstīt mājokļu pieejamību/Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību/

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Būvniecības apjomi (% pret IKP)

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam

6,1

6,9

Ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecības nozarē (% pret IKP)

Atbildīgo Ministru kabineta locekļu un būvniecības nozares pārstāvju sadarbības memorands

35,2

20

Valdības deklarācijas uzdevumi

36., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 95., 96. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

 7 615 569

9 642 894

 9 004 635

5 846 623

5 837 737

65

78

81

81

81

20.00.00 Būvniecība

2 266 269

2 642 894

3 695 045

3 346 623

3 337 737

65

78

81

81

81

33.00.00 Ekonomikas attīstības programma (finansējuma daļa valsts galvojumu nodrošināšanai bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai 2018.,2019. un 2020.g.)

5 349 300

7 000 000

5 309 590

2 500 000

2 500 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Pārskatīti normatīvie akti, t.sk. pārstrādāti būvnormatīvi  (skaits)

10

12

20

5

5

Ieviesta būvniecībā nodarbināto personu elektroniska reģistrēšanas sistēma (skaits)

-

1

11

x

x

Veiktas pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 431

2 030

2 030

2 000

2 000

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei (skaits)

3 123

5 062

-

-

-

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

x

x

1 857

1 857

1 857

Kvalitātes rādītāji

Doing Business, būvatļaujas iegūšanas termiņš (dienas)

192

-

-

72

72

1Elektroniskās reģistrēšanas sistēmas izveides pabeigšana paredzēta 2019.gadā