Politikas mērķis: nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību / Valdības rīcības plāna uzdevumi

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība

(2022)

Dokumentu saskaņošanas dienas no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (skaits)

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017. – 2024. gadam

-

74

Uzlaboti dzīvojamo māju īres un pārvaldīšanas regulējumā ietvertie procesi (skaits)

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017. – 2024. gadam

14

5

Valdības rīcības plāns

26.1. 3), 49.1., 50.1., 52.1., 53.1., 53.2., 54.1., 54.2., 55.1., 95.4., 96.1.-5.

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 809 383

13 937 316

5 242 541

10 142 541

4 142 541

83

83

83

83

83

20.00.00 Būvniecība

3 299 383

3 733 936

4 142 541

4 142 541

4 142 541

83

83

83

83

83

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

3 510 000

10 203 380

1 100 000

6 000 000

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Būvniecībā uzlabotie procesi (skaits)

-

-

2

3

3

Pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 145

2 030

2 030

2 030

2 030

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

2 743

3 685

640

3 200

-

Izsniegtās “Balsts” subsīdijas daudzbērnu ģimenēm (skaits)

-

400

-

-

-