Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, Liepāja) (milj. t gadā)

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [149]

61,8

116

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

196 723

199 819

1 460 681

1 142 000

407 220

1

1

4

2

1

05.00.00 Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana

196 723

199 819

407 220

407 220

407 220

1

1

1

1

1

62.13.00 ERAF finansētie ierobežotas atlases publiskās pārvaldes projekti (2014-2020)

-

-

1 053 461

734 780

-

-

-

3

1

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas lietotāji (skaits)

762

800

568

520

524

Kvalitātes rādītāji

Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbības pieejamība (%)

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6