Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

25 092 995

25 579 950

16 928 042

6 542 583

970 185

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

486 955

-8 651 908

-10 385 459

-5 572 398

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,9

-33,8

-61,4

-85,2

Atlīdzība, euro

1 819 651

1 896 444

1 701 168

838 874

750 026

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

31

29

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 524

2 745

2 424

2 255

2 155

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

184 264

117 438

130 483

-

-