attēls

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programma „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā”.

Programmas darbības laiks: 2008-2011.gads, programmas apakšprojektu konkurss no 14.08.2008. līdz 14.11.2008.

Programmas regulējums: Ministru kabineta 26.05.2008. noteikumi Nr.364 „Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojektu atklāta konkursa nolikums”.

Programmas apsaimniekotājs: Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Programmas apakšprojektu iesniedzēji: Latvijas Republikas ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, vietējās vai rajona pašvaldības.

Programmas ietvaros pieejamais finansējums: 1 940 135 eiro, ko veido Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%) finansējums, maksimālā atbalsta intensitāte 90% no apakšprojekta attiecināmajām izmaksām.

Programmas mērķis: veicināt plašāku PPP projektu īstenošanu, tādējādi uzlabojot sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību valsts un reģionālā līmenī.

Programmas ietvaros tika atbalstītas aktivitātes, kas paredz:

  • Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādi PPP projektam, obligāti iekļaujot apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja, sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības. Šīs aktivitātes ietvaros tika atbalstīta arī skiču projekta izstrāde, ja tas nepieciešams finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei, un inženierizpēte, dokumentu un atļauju sagatavošana, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir obligāti nepieciešami skiču projekta izstrādei, ja skiču projekts ir nepieciešams finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei.
  • PPP projekta konkursa dokumentācijas izstrādi, obligāti iekļaujot apakšprojekta iesnieguma iesniedzēja, sadarbības partnera apakšprojektā iesaistīto darbinieku apmācības.

Programmas atklāta konkursa ietvaros, lai pretendētu uz programmas ietvaros pieejamo līdzfinansējumu kādai no programmas atbalsta aktivitātēm, kopumā tika iesniegti 23 apakšprojekta iesniegumi par kopējo summu 3 160 362 eiro. Savukārt, pēc iesniegto apakšprojekta iesniegumu izvērtēšanas, tika pieņemts lēmums par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu 13 apakšprojektu īstenošanai. Līdz ar to programmas ietvaros tika īstenoti šādi apakšprojekti:

Lēmuma Nr.

Apakšprojekta iesnieguma iesniedzējs (iestāde)

Apakšprojekta nosaukums

Plānotās apakšprojekta izmaksas/

piešķirtais līdzfinansējums

(eiro)

Izmaksātais līdzfinansējums

(eiro/% no plānotā)

27.03.2009.

7.1-4.10/12

Ogres novada pašvaldība

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ogres novada satiksmes optimizācijas objektu - autotransporta un gājēju tilta pār Ogres upi un tuneļa zem dzelzceļa Rīga- Daugavpils būvniecība”

99 200

89 280

57 306,38

64,19

24.09.2009.

7.1-4.10/17

Ogres novada pašvaldība

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ogres biznesa un inovāciju inkubatora rekonstrukcija”

85 000

76 500

26 306,99

34,39

14.04.2009.

7.1-4.10/10

Labklājības ministrija

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Jaunu ēku būvniecība, esošās infrastruktūras sakārtošana un apsaimniekošana sociālās aprūpes centrā Ķīši”

208 129

187 316

181 049,34

96,65

20.08.2009.

7.1-4.10/15

Tukuma novada dome

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Jaunas sporta halles būvniecība un apsaimniekošana Tukuma pilsētā”

55 000

49 500

26 890,02

54,32

26.03.2009.

7.1-4.10/2

Ādažu novada dome

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana”

215 709

189 824

124 249,34

65,46

15.04.2009.

7.1-4.10/11

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rāznas nacionālā parka teritorijas apsaimniekošanas infrastruktūras izveide

40 000

36 000

20 418,17

56,72

14.04.2009.

7.1-4.10/1

Limbažu novada dome

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Limbažu galvenās reģiona bibliotēkas būvniecība un apsaimniekošana”

186 300

167 670

44 739,06

26,68

14.04.2009.

7.1-4.10/3

Limbažu novada dome

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Daudzfunkcionālā sporta un veselības kompleksa būvniecība un apsaimniekošana Limbažu pilsētā”

170 300

153 270

42 907,63

27,99

30.04.2009.

7.1-4.10/4

Tieslietu ministrija

Valsts un privātās partnerības projekta „Olaines cietuma būvniecība un uzturēšana” konkursa dokumentācijas izstrāde un darbinieku apmācība

277 800

250 000

135 534,33

54,21

30.04.2009.

7.1-4.10/6

Tieslietu ministrija

Valsts un privātās partnerības projekta „Šķirotavas un Kurzemes ieslodzījuma vietu celtniecība un uzturēšana” finanšu-ekonomiskā pamatojuma un saistīto dokumentu izstrāde un darbinieku apmācība

277 800

250 000

186 754,98

74,70

31.03.2009.

7.1-4.10/7

Rīgas domes Labklājības departaments

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Sociālās aprūpes centru „Stella Maris” un „Mežciems” rekonstrukcija un apsaimniekošana Rīgā”

105 000

94 500

58 354,08

61,75

24.04.2009.

7.1-4.10/13

Izglītības un zinātnes ministrija

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Augstskolu - RTU, LU un RSU infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana”

277 778

187 501

98 142,43

52,34

23.10.2009.

7.1-4.10/18

Rīgas domes Īpašuma departaments

Pirmskolas izglītības iestādes Rīgā, Maskavas ielā 256 renovācija, apsaimniekošana un bērnu dārza pakalpojuma nodrošināšana

235 000

211 500

16 690,35

7,89

Informatīvais materiāls par programmu pieejams šeit.

Programmas ietekmes pētījuma gala ziņojums pieejams mājas lapas sadaļā „Informatīvie materiāli”.

Papildu informācija:

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
Pērses iela 2, Rīga, Latvija, LV 1442
Tālrunis: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv