Darbības mērķis: nodrošināt maksājumus atbilstoši Latvijas Republikas  uzņemtajām saistībām

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījums

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

244 989 540

292 729 596

289 901 500

303 303 250

331 603 250

41.01.00 Iemaksas EK budžetā

244 818 962

292 600 000

289 800 000

303 200 000

331 500 000

41.03.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

120 578

129 596

101 500

103 250

103 250

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

50 000

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Veikti maksājumi līgumos, direktīvās un Eiropas Komisijas iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos (% no kopējā maksājumu skaita)

100

100

100

100

100