Politikas mērķis:

  1. nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides  veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu / Latvijas Republikas elektronisko sakaru pamatnostādnes 2011.-2016.gadam
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)

MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”

100

100

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

Pasta politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

94,5
 

90
 

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

Pasta politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

99,6

98

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

2 487 873

2 229 881

2 223 006

2 223 006

2 223 006

-

 

 

 

 

02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

 

 

 

 

04.00.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana

222 985

229 881

223 006

223 006

223 006

 

-

-

-

-

     99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

264 888

0

0

0

0

 

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)

24 112 359

23 100 000

22 855 758

22 252 232

21 664 644

Kvalitātes rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla  darbības  nepārtrauktība (atteikumu skaits)

0

0

0

0

0