Politikas mērķis:

  1. nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides  veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu / Latvijas Republikas elektronisko sakaru pamatnostādnes 2011.-2016.gadam
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā Pasta politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Aizsargātās informācijas aprite valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī piekļuve ES informācijas sistēmām (% no iesaistīto institūciju skaita)

MK 26.06.2012. instrukcija Nr.8 “Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība”

100

100

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - A klases vienkāršo vēstuļu korespondencei nākamajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

Pasta politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

93
 

90
 

Laicīgi piegādāto prioritāro pasta sūtījumi - B klases vienkāršo vēstuļu korespondencei trešajā darba dienā adresātiem piegādāti (%)

Pasta politikas pamatnostādnes 2011.‑2017.gadam

99,5

98

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

16 255 036

2 222 985

2 229 881

2 229 881

2 229 881

-

-

-

-

-

02.00.00 Kompensācija par abonētās preses piegādi, eiro ieviešanas plāna pasākumiem un saistību izpildi

2 845 744

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

04.00.00 Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveide un uzturēšana

229 881

222 985

229 881

229 881

229 881

-

-

-

-

-

      62.09.00 ERAF finansētie ierobežotās atlases sakaru projekti (2007-2013)

10 122 290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

     99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

3 057 121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Valsts elektronisko sakaru tīklam pieslēgto valsts iestāžu īpatsvars no tīklam pieslēdzamo iestāžu skaita (%)

100

100

100

100

100

Piegādāti abonētās preses izdevumi (skaits)

25 310 607

24 112 359

23 100 000

22 050 000

21 050 000

Kvalitātes rādītāji

Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla  darbības  nepārtrauktība (atteikumu skaits)

0

0

0

0

0