Darbības mērķis: izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

13 049 755

11 691 373

14 981 180

14 616 661

37 247 074

-

-

-

-

-

43.00.00  Satversmes aizsardzība

13 047 581

11 687 487

14 925 317

14 612 775

37 243 188

-

-

-

-

-

99.00.00  Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

-

-

51 977

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

2 174

3 886

3 886

3 886

3 886

-

-

-

-

-