Darbības mērķis: izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 760 293

8 721 819

13 096 467

10 632 351

10 946 398

-

-

-

-

-

43.00.00 Satversmes aizsardzība

7 950 243

8 717 982

13 092 581

10 628 465

10 946 398

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

807 488

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

2 562

3 837

3 886

3 886

-

-

-

-

-

-