Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts drošības jomā / MK 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr.823 “Valsts drošības dienesta nolikums”

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

18 129 216

19 148 748

21 996 863

26 700 888

23 436 589

09.00.00 Valsts drošības dienesta darbība

17 606 863

18 028 619

21 996 863

26 700 888

23 436 589

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

522 353

1 120 129

-

-

-