Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts drošības jomā / Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.934 “Drošības policijas nolikums”

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits* kopā, t.sk.:

11 847 667

12 076 774

15 269 475

15 107 166

15 107 166

-

-

-

-

-

09.00.00 Drošības policijas darbība

10 926 471

12 076 774

15 269 475

15 107 166

15 107 166

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

18 398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

902 798

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Informācija klasificēta