Aizsardzības finansējums - 1 276.3 milj. €
Finansējuma sadalījums