Politikas rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrija

Tiešmaksājumi veselības aprūpē no kopējiem veselības izdevumiem (%)

 • 2020 31.9
 • 2024 38.0

Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 166.2
 • 2024 128.0

Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 101.9
 • 2024 101.0

Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 66.4
 • 2024 59.5

Zīdaiņu mirstība uz 1 000 dzīvi dzimušajiem (skaits)

 • 2021 2.7
 • 2024 3.2

Perinatālā mirstība uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem (skaits)

 • 2021 6.4
 • 2024 5.3

Mirstība no pašnāvībām uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 13.4
 • 2024 15.2

Saslimstība ar tuberkulozi uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 13.0
 • 2024 21.1

AIDS gadījumi pret HIV gadījumiem

 • 2021 0.2
 • 2024 0.2

Nāves gadījumi no HIV infekcijas (skaits)

 • 2021 51
 • 2024 60

Jaunatklāts hronisks C hepatīts uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 52.6
 • 2024 70.0

Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš litros uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju, neieskaitot tūristu absolūtā alkohola patēriņu (skaits)

 • 2021 12.2
 • 2024 10.4

Pusaudžu (11, 13 un 15 g.v.) īpatsvars, kuri katru dienu nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm vismaz stundu dienā (%)

 • 2018 18.8
 • 2024 20.0

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (vīriešiem gados)

 • 2021 68.2
 • 2024 71.7

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (sievietēm gados)

 • 2021 77.9
 • 2024 80.4

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi) 

 • 2020 52.6
 • 2024 53.0

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)

 • 2020 54.3
 • 2024 55.0

Praktizējoši ārsti uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 337
 • 2024 342

Praktizējošas māsas uz  100 000 iedzīvotājiem (skaits)

 • 2021 420
 • 2024 440

Medicīnas studiju  absolventu īpatsvars, kas uzsāk darbu Latvijas veselības aprūpes sistēmā (%)

 • 2021 90
 • 2024 67
Iekšlietu ministrija

Veselības stāvokļa dēļ atvaļināto īpatsvars (%) no kopējā atvaļināto amatpersonu skaita

 • 2021 11.4
 • 2023 16.0

Ikgadējo fiziskās sagatavotības pārbaudi nokārtojušo amatpersonu īpatsvars no kopējā amatpersonu skaita (%)

 • 2021 -
 • 2023 92

Psiholoģiskā atbalsta kursu saņēmušo amatpersonu īpatsvars no kopējā amatpersonu skaita (%)

 • 2021 -
 • 2023 5.5