Finansējums, ko pārdala uz nozaru ministriju budžetiem galīgo norēķinu veikšanai par iepriekšējā gadā saņemtajiem pakalpojumiem un īstenotajiem investīciju projektiem, kā arī pabeigto ārvalstu līdzfinansēto projektu uzturēšanai.