Pēc projektu apstiprināšanas šo finansējumu pārdala uz nozaru ministriju budžetiem. Finansējums paredzēts ES fondu projektiem, citiem ES finanšu instrumentu projektiem, Latvijas un Šveices sadarbības programmai, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektiem, kā arī pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem un pasākumiem.