Kādi rezultāti?

Radio un televīzija

Zemes apraidē iekļauto televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem visā valsts teritorijā (% no iedzīvotāju kopskaita)

  • 2018 99,2
  • 2022 99,8

Vismaz vienas LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotas programmas pieejamība radio zemes apraidē (% no teritorijas)

  • 2018 99,2
  • 2022 99,8