Politikas rezultatīvie rādītāji

Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi

Sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajai televīzijai (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) (%)

  • 2020 86
  • 2022 86

Sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajam radio (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) (%)

  • 2020 83
  • 2022 83

Sabiedrības uzticēšanās LSM.LV (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) (%)

  • 2020 77
  • 2022 77
Radio un televīzija

Televīzijas programmu pieejamība Latvijas iedzīvotājiem  visā  valsts  teritorijā   no  iedzīvotāju kopskaita (%)

  • 2019 99.8
  • 2022 99.8