Politikas rezultatīvie rādītāji

 

Finanšu ministrija

Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis (% no IKP)

  • 2021 -6.7
  • 2023 -0.5

Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums (milj. euro)

  • 2021 268.1
  • 2023 118.0

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (punkti)

  • 2021 -52
  • 2023 50

Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatīto izdevumu īpatsvars no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunkciju īstenošanai (%)

  • 2021 87
  • 2023 75

Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)

  • 2021 39.2
  • 2023 30.0