Politikas rezultatīvie rādītāji

Veselības ministrija

Kompensējamās zāles saņēmušie unikālie pacienti (skaits)

  • 2021 704 850
  • 2024 769 676

Potenciāli zaudētie mūža gadi uz 100 000 iedzīvotāju līdz 69 gadu vecumam

  • 2021 8 203
  • 2024 6 100