Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)

  • 2020 112
  • 2022 85

Minimālais EK pieprasāmo ES fondu izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)

  • 2020 2281
  • 2022 2633
Valsts kontrole

Valsts kontroles ieteikumi publiskā sektora pārvaldības pilnveidošanai tiek ieviesti savlaicīgi un pēc būtības (ieviesto ieteikumu īpatsvars %)

  • 2020 92.4
  • 2024 92.0