Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

ES fondu un EEZ/Norvēģijas atbalsta programmu finanšu rādītāju ikgadējās investīciju prognozes izpilde (%)

  • 2021 99.9
  • 2023 85.0

Minimālais EK pieprasāmo ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā izdevumu slieksnis, lai nodrošinātu ikgadējo saistību izpildi (milj. euro)

  • 2021 2 885
  • 2023 3 211

Iesniegts EK Atveseļošanas fonda ieviešanas progresa pusgada ziņojums (skaits)

  • 2021 -
  • 2023 2

Iesniegts EK Atveseļošanas fonda maksājumu pieprasījums (skaits)

  • 2021 -
  • 2023 1