Prognozes izstrādātas 2021.gada februārī Latvijas Stabilitātes programmas 2021-2024 sagatavošanai

  2020 2021 2022 2023 2024
    Prognozes  
Iekšzemes kopprodukts (IKP)          
faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 29545 4,4 6,4 5,2 5,0
salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 26597 3,0 4,5 3,2 2,8
IKP deflators (gads pret gadu), % 0,5 1,4 1,8 2,0 2,1
Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), % 0,2 1,4 2,0 2,0 2,0
Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un pieaugums faktiskajās cenās, % 1130 4,0 5,0 5,0 5,0
Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,% 893 -0,4 1,0 0,3 0,0
Bezdarba līmenis (gada vidējais), % 6,3 8,3 7,1 6,3 5,9
Preču un pakalpojumu eksports          
faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 17355 5,9 7,2 7,1 7,2
salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 16723 4,3 4,7 4,0 4,0
Preču un pakalpojumu imports          
faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 17167 6,5 8,6 8,1 7,5
salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %) 18010 4,9 5,4 4,0 3,3