Prognozes aktualizētas 2022.gada martā Latvijas Stabilitātes programmas 2022.-2025.gadam sagatavošanai

 

2021

2022

2023

2024

2025

 

 

Prognoze

Iekšzemes kopprodukts (IKP)

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

32 917

10,9

6,8

6,1

5,8

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

27 904

2,1

2,5

3,3

3,4

IKP deflators (gads pret gadu), %

6,7

8,7

4,2

2,7

2,3

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

3,3

8,5

3,5

2,5

2,0

Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un pieaugums faktiskajās cenās, %

1 277

6,0

5,7

5,3

5,0

Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,%

864

1,3

0,4

0,0

0,0

Bezdarba līmenis (gada vidējais), %

7,6

7,6

6,7

6,2

5,9

Preču un pakalpojumu eksports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

21 051

11,6

4,9

7,2

8,2

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

18 138

-3,0

-0,1

4,0

5,0

Preču un pakalpojumu imports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

21 734

10,7

5,7

7,9

7,7

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

20 773

-2,0

1,7

3,7

4,0