Prognozes izstrādātas 2021.gada jūnijā 2022.gada budžeta projekta sagatavošanai

 

2020

2021

2022

2023

2024

 

 

Prognozes

Iekšzemes kopprodukts (IKP)

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

29 334

6,9

8,5

6,2

5,3

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

26 555

3,7

5,0

3,5

3,4

IKP deflators (gads pret gadu), %

0,1

3,1

3,3

2,6

1,9

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

0,2

2,0

2,4

2,2

2,0

Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un pieaugums faktiskajās cenās, %

1 143

8,0

6,0

5,5

5,3

Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,%

893

-1,1

1,8

0,3

0,0

Bezdarba līmenis (gada vidējais), %

8,1

7,9

7,0

6,3

5,9

Preču un pakalpojumu eksports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

17 682

9,7

9,0

7,2

7,3

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

16 963

6,5

5,8

4,1

4,1

Preču un pakalpojumu imports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

17 343

10,3

12,8

7,1

8,0

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

18 151

8,6

9,5

4,0

3,8