Prognozes izstrādātas 2021.gada februārī Latvijas Stabilitātes programmas 2021-2024 sagatavošanai

 

2020

2021

2022

2023

2024

 

 

Prognozes

Iekšzemes kopprodukts (IKP)

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

29 334

4,4

6,4

5,2

5,0

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

26 555

3,0

4,5

3,2

2,8

IKP deflators (gads pret gadu), %

0,1

1,4

1,8

2,0

2,1

Patēriņa cenu indekss (gads pret gadu), %

0,2

1,4

2,0

2,0

2,0

Vidējā bruto mēneša darba samaksa, eiro un pieaugums faktiskajās cenās, %

1 143

4,0

5,0

5,0

5,0

Nodarbinātība, tūkst.iedzīvotāju un pieaugums,%

893

-0,4

1,0

0,3

0,0

Bezdarba līmenis (gada vidējais), %

8,1

8,3

7,1

6,3

5,9

Preču un pakalpojumu eksports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

17 682

5,9

7,2

7,1

7,2

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

16 967

4,3

4,7

4,0

4,0

Preču un pakalpojumu imports

 

 

 

 

 

faktiskajās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

17 342

6,5

8,6

8,1

7,5

salīdzināmās cenās (milj. eiro un pieaugums, %)

18 149

4,9

5,4

4,0

3,3