Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu pieejamība sabiedrībai, t.sk. bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (datu kopu skaits)

  • 2019 11
  • 2021 11

Ģeotelpisko produktu sagatavošana NBS uzdevumu izpildei militārām un sabiedrības vajadzībām (produktu skaits)

  • 2019 17
  • 2021 19

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)

  • 2019 4
  • 2021 4