Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Sagatavoti ģeotelpiskie produkti NBS uzdevumu izpildei militārām vajadzībām, kā arī nodrošinātas ģeotelpiskās informācijas pamatdatu kopas sabiedrības vajadzībām, tajā skaitā bezmaksas pieejamība pašvaldību un valsts pārvaldes funkciju izpildei (skaits)

  • 2021 -
  • 2023 53

Starptautiskā sadarbība (dalība starptautiskos pasākumos, skaits)

  • 2021 4
  • 2023 11