Latvijas Republikas kā ES dalībvalsts saistību izpilde, piedaloties ES pašu resursu sistēmā.