Politikas rezultatīvie rādītāji

Tieslietu ministrija

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

  • 2021 56
  • 2026 80

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos, no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita (%)

  • 2021 7.8
  • 2024 14.2