Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

11.06.2021. iesniegts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

18.02.2021. (VSS-116).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - sniegt izvērtējumu par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu regulējošo normu īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem attiecībā uz nereģistrētās nodarbinātības izmaiņu tendenci augļkopības un dārzkopības nozarē un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma efektivitāti, tai skaitā attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību īslaicīgajos sezonas darbos nodarbinātajām personām periodā no 2018.gada līdz 2020.gadam.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti

Uzziņa  Informatīvā ziņojuma projekts MK sēdes protokollēmuma projekts

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona A.Kaļāne, Tiešo nodokļu departamenta direktore.