Izglītības un zinātnes finansējums — 973.9 milj. €
Finansējuma sadalījums