Politikas rezultatīvie rādītāji

Ministru kabinets

Iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt rīcībpolitiku (skala 0-10)

 • 2015 1.51
 • 2024 2.8

Iedzīvotāju informētība, pieredze un apmierinātība ar saņemtajiem valsts pakalpojumiem (skala 0-10)

 • 2018 8
 • 2024 8

Nacionālā attīstības plāna mērķa vērtību izpildes rādītājs (konsolidēts) (%)

 • 2022 -
 • 2024 50

Organizācijas, kas mācās, principa iedzīvināšana publiskajā pārvaldē

 • 2021 1
 • 2024 1

Valsts kapitālsabiedrību, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, īpatsvars no visām valsts kapitālsabiedrībām (%)

 • 2021 92
 • 2024 85
Tiesībsarga birojs

Tiesībsarga biroja novērtējums Nacionālo cilvēktiesību institūciju Starptautiskajā koordinēšanas komitejā, statuss atbilstoši Parīzes principiem

 • 2021 1
 • 2025 1