Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts.
Aprites stadija

30.06.2021. iesniegts izskatīšanai MInistru kabineta sēdē.

20.05.2021. (VSS-450).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar 2020. gada 24. novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli” ar 2021. gada 1. jūliju ar akcīzes nodokļa markām jāmarķē arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts 

1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums

 7.pielikums Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona I. Liepiņa, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļas vadītāja.