Politikas rezultatīvie rādītāji

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas uztveres indekss (vērtējums 100 punktu sistēmā, kur “100”nozīmē “korupcijas nav”)

  • 2019 56
  • 2021 61

Biroja uzsākto krimināllietu īpatsvars, kas nosūtītas kriminālvajāšanai un nav izbeigtas prokuratūrā (%)

  • 2019 100
  • 2021 95