Dokumenta veids

Tiesību akts - likumprojekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts tiks izstrādāts, lai izpildītu Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra sēdes protokollēmuma Nr. 15  40.§  2. punktā doto uzdevumu, kā arī pēc Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas un Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

Dokumenti

Uzziņa  

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš viedokļu sniegšanai - 14.06.2021.

Atbildīgā amatpersona

A.Kaļāne, Tiešo nodokļu departamenta direktore.