Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

11.02.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

05.11.2020. (VSS-938).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija Direktīvas (ES) 2019/879, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/ES (turpmāk – Direktīva (ES) 2019/879) prasības. Transponēšanas termiņš 2020.gada 28.decembris.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti  
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija Projekta izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju. Ir izstrādāta un ar Latvijas Finanšu nozares asociāciju ir saskaņota pozīcija par normatīvā akta projekta izstrādi, kurā ietverti direktīvas prasību normatīvā regulējuma elementi.
Atbildīgā amatpersona Finanšu tirgus politikas departaments.