Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

02.09.2021. iesniegts Valsts kancelejā (2021-TA-2107).

Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-448).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis ir ieviest līdzīgus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas noteikumus aizsardzības jomas pasākumiem, kas īstenoti NATO paspārnē un ES satvarā, nodrošināt ar starptautisku līgumu uzņemto saistību izpildi PVN jomā, vienādot PVN piemērošanu preču atpakaļievešanai iekšzemē ar ES regulējumu, kā arī veikt citus tehniskus precizējumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa  Likumprojekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija

Informācija par likumprojektu tiks nosūtīta Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācijai.

Atbildīgā amatpersona

S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.