Politikas rezultatīvie rādītāji

Aizsardzības ministrija

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

  • 2021 2.3
  • 2023 2.25

NBS kaujas spējas atbilstoši NBS Attīstības plānam, Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanai (skaits)

  • 2021 13.0
  • 2023 13.0