Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis –  novērst tiesību normu piemērošanā konstatētās problēmas.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Ieva Liepiņa,  Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļas vadītāja.

Inga Rudzīte, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļas Atbalsta nodaļas galvenā juriste.