Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ņemot vērā pašvaldību administratīvo teritoriju izmaiņas sākot ar 2021.gada 1.jūliju, kādas bija spēkā līdz Satversmes tiesas spriedumam., ņemot vērā, ka tika nolemts atzīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 35.4. apakšpunktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam minēto, kā rezultātā Skultes pagasts netiek pievienots Saulkrastu novadam, ir nepieciešams veikt izmaiņas noteikumu Nr. 785 pielikuma II daļā, attiecinot Skultes pagasta īpatsvara koeficientu kopējos sadales kontā ieskaitītajos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos uz Limbažu novadu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu - 01.06.2021.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 30.04.2021.
Cita informācija

MK noteikumu projekts tiks saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Atbildīgā amatpersona

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore I. Komisare