Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis -  nodrošināt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26. panta otrajā daļā noteikto.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 22.11.2021.

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā kā MK lietu – 16.12.2021.

MK noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore I. Komisare.

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta Pašvaldības finansēšanas nodaļas vadītājas vietniece Elīna Sakniņa, 67095684, elina.saknina@fm.gov.lv.