Dokumenta veids

MK noteikumu projekts.

Aprites stadija

MK noteikumu projekts ir saskaņošanas stadijā. 22-TA-993.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis –  novērst tiesību normu piemērošanā konstatētās problēmas.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Aija Zitcere, Finanšu tirgus politikas departamenta direktore.

Inese Albova, Finanšu tirgus politikas departamenta Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļas juriskonsulte (inese.albova@fm.gov.lv; 67083857).