Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Iesniegts Valsts kancelejā, 21-TA-1275 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

 Mērķis -  Saeimā 2021. gada 11. novembrī pieņemtā likumprojekta “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” normu piemērošana.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece.

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte Gunta Majevska.