Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

 Mērķis -  Saeimā 2021. gada 11. novembrī pieņemtā likumprojekta “Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā” normu piemērošana.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. MK noteikumu  projektu izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā – 16.12.2021

2. MK noteikumu projektu iesniegt  Valsts kancelejā – 17.01.2022.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece.

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte Gunta Majevska.