Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts

Aprites stadija

19.08.2021. izsludināts alsts sekretāru sanāksmē (VSS-758).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - pilnveidot regulējumu par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests veic tā administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 11.10.2021.

Dokumenti

Uzziņa  MK noteikumu projekts Anotācija 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš līdzdalībai - 02.08.2021.

Diskusija par projektu ar nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām organizācijām utml. pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nav nepieciešama.

Atbildīgā amatpersona

Ligita Agleniece, Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.