Dokumenta veids

Tiesību akts - MK noteikumu projekts

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - pilnveidot regulējumu par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests veic tā administrēto nodokļu, nodevu un citu tā administrēto uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē - 19.08.2021.

2. Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē - 11.10.2021.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Termiņš līdzdalībai - 02.08.2021.

Diskusija par projektu ar nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām organizācijām utml. pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nav nepieciešama.

Atbildīgā amatpersona

Ligita Agleniece, Valsts kases Pārskatu departamenta direktore.