Dokumenta veids Tiesību akts.
Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts izstrādāts ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā veiktos grozījumus, pamatojoties uz Satversmes tiesas spriedumu 2021. gada 12. martā lietā Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 35.4. apakšpunkta, t.i. Skultes pagasta iekļaušanu Saulkrastu novadā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam” un tajā nolēma atzīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 35.4. apakšpunktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē  kā Ministru kabineta lietu -  01.06.2021.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Termiņš viedokļu sniegšanai - 30.04.2021.
Cita informācija MK noteikumu projekts tiks saskaņots ar Latvijas Pašvaldību savienību.
Atbildīgā amatpersona

I.Komisare, Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore