Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts “Kārtība, kādā 2023. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim”

Aprites stadija

 Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts jāizstrādā pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 31. panta 2. punktu, kas nosaka, ka kārtību, kādā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998. gada 1. janvārim, nosaka Ministru kabinets.

MK noteikumu projekts noteiks dotācijas apmēru pašvaldībām par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998. gada 1. janvārim, kā arī finansējuma saņemšanas kārtību.

Plānojamās dotācijas apmērs noteikts, pamatojoties uz pašvaldību iesniegtajiem datiem par iemītnieku skaitu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

  1. MK noteikumu projektu izsludināt Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā pēc likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pieņemšanas Saeimā.
  2. MK noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā kā MK lietu.

Dokumenti

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore I.Komisare;

Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta  Pašvaldību finansēšanas nodaļas vecākā eksperte Lāsma Locāne, 27854334, lasma.locane@fm.gov.lv.