Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

06.05.2022. iesniegts Valsts kancelejā. Tiesību aktu lietas ID 22-TA-45.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Grāmatvedības likumu, kas stājies spēkā 2022. gada 1. janvārī, aizstāts likums “Par grāmatvedību” (turpmāk – Likums). Saskaņā ar Grāmatvedības likuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) minēto ir paredzēts pārizdot pašlaik uz Likuma pamata izdotos MK noteikumus, tai skaitā arī MK  2007. gada 20. marta noteikumus Nr. 188 “Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā”, pārstrādājot tajos iekļauto regulējumu.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas

līdzdarboties

 

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore Daina Robežniece.

Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte Anna Priede (tālr. 67095616, e-pasts: Anna.Priede@fm.gov.lv).