Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts jāizstrādā, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 17.2 panta septītajā daļā un 17.3 panta sestās daļas 1., 2. un 4. punktos noteikto.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.

2. Iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore, Aija Zitcere.

Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš  (tālr. 67095600, e-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv ).