Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts.

Aprites stadija

 

05.07.2022. MK sēdes darba kārtības jautājums:  MK noteikumu projekts (Tiesību aktu lietas ID 21-TA-1702).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK noteikumu projekts jāizstrādā, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 17.2 panta septītajā daļā un 17.3 panta sestās daļas 1., 2. un 4. punktos noteikto.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/

Atbildīgā amatpersona

Finanšu tirgus politikas departamenta direktore, Aija Zitcere.

Finanšu tirgus politikas departamenta Kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu politikas nodaļas jurists Kristaps Ziediņš  (tālr. 67095600, e-pasts: kristaps.ziedins@fm.gov.lv ).