Dokumenta veids

Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts.

Aprites stadija

Izstrādes stadijā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

MK rīkojuma projekts paredzēs noteikt 2022.gada auditējamās prioritātes, atbildīgās institūcijas un izpildes termiņus.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

1. Izsludināt  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā.

2. Iesniegt  Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

https://tapportals.mk.gov.lv/ , 21-TA-741 

Atbildīgā amatpersona

Iekšējā audita departamenta direktore Arina Andreičika.

Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vadītāja Gita Mežupa, t.67095579, gita.mezupa@fm.gov.lv.