Datums 6. aprīlis, 2023
Laiks9.00–12.00
Vieta Attālināti

Notiks Finanšu ministrijas organizēta Eiropas Savienības (ES) fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda apakškomitejas sēde par politikas mērķi “Viedāka Eiropa”. Tajā plānots izskatīt virkni projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju. Sēdē piedalīsies Finanšu ministrijas, Eiropas Komisijas, atbildīgo ministriju, nevalstisko organizāciju, kā arī citu ES fondu ieviešanā un vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji.